Építési technológiák - Vasvázas csarnok

Acél tömörgerincű vázszerkezet

A párhuzamos-, vagy változó keresztmetszetű, I szelvényű keretfőtartós tömörgerincű csarnok vázszerkezet kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági zárt épületek, hőszigeteletlen és hőszigetelt csarnokok minden igényt kielégítő acél vázszerkezete.

 

A rugalmas méretezési, tervezési, gyártási rendszer ből adódóan a vázszerkezet az esetenként igényelt osz lopálláshoz, magassághoz, teherbíráshoz optimális sta tikai vázzal és szelvényezéssel alkalmazható.

Szerkezeti rendszer

A vázszerkezet fő teherviselő elemei a 6 vagy 9 m kiosztás ú, 12-42 m támaszközű, két- vagy többlábú csuklós keretek, változó keresztmetszetű hegesztett I acélból, vonóvassal vagy anélkül. A szelemenek hidegen hajlított folytatólagos többtá maszú Z acélok, a 9 m főtartó távköznél alternatívaként hegesztett rácsos tartók. A szélső szelemenek túlnyúlá sa általában az oszlopköz egyharmada.

 

A vázszerkezet hosszirányú merevségét a szelemenek közé szerelt széIrács, és az oszlopközökbe elhelyezett hosszkötések biztosítják. A vázrendszerrel több hajós, daruzott csarnokok is kialakíthatók. Alapanyag 37-es és 52-es szi lárdságú acél, a csavarok 5.6, 8.8 és 10.9 szilárdsá gúak.

 

A külső térelhatárolás hagyományos falazat vagy szerelt könnyűszerkezetes fal lehet. Könnyűszerkezetes fal esetén végfali oszlopok és falvázgerendák alkalma zása szükséges, melyek az acélvázhoz kapcsolhatók. A tetőszerkezet héjalása acél vagy alumínium, natúr és lakkozott trapézle mez, illetve bármilyen nagy táblás fedőanyag (pl. műanyag hullámlemez, cseréplemez) és szendvicspanel lehet.

Felületvédelem

Az acél vázszerkezet elemeinek festés előtti felület előkészítése a gyártás helyén- terjedelemtől függően- az alapanyag, ill. a kész gyárt mány szükség szerinti szemcse-szórásával történik. Az előkészített felület alapozó fes tése korszerű műhely körülmények között, gyorsan száradó egy-, vagy kétkomponensű alapozó festékkel történik. Erősebb korróziós igénybevétel esetén célszerű a vázszerkezetet tűzi horganyzott felületvédelemmel ellátni.

 

A kötőelemek galvanikusan horganyzottak.

Terhelhetőség

A típusméretű vázszerkezetek teherbírása zárt épület esetén - önsúlyon és a hazai meteorológiai terheken fe lül - 25 kg/m² tetőhéjalás, szigetelés és felfüggesztés installációs teher.

Alapozási igény

A acél váz beton vagy vasbeton alapokra építhető. Ala pozás tervezéséhez az alaptestre ható erőket  megadjuk.

Technológiák