Szolgáltatások - Projekt vezetés

A projektek teljes életciklusának vagy valamely folyamatcsoportjának operatív menedzseléséhez, a projekt folyamat kézbentartásához nyújtunk támogatást a kezdeményezéstől a projekt lezárásáig. Mindez magába foglalja a projektfolyamat megvalósítását a projekt team funkcionális működtetésével, a projektvezetés nem szakmai jellegű felelősségének teljes körű vagy részbeni felvállalásával.


A projektvezetés keretében a projekt megvalósításáért, szakmai eredményeinek elkészítéséért, létrehozásáért vállalunk felelősséget.

A projektvezetés az egyes folyamatcsoportokban az alábbi folyamatok mentén valósul meg:

  • Kezdeményezés: A projekttel kapcsolatos igény azonosítása és megfogalmazása, megoldási lehetőségek vizsgálata. A projekt megalapítása. A projekttel kapcsolatos igények feltárása a stakeholderek bevonásával, a projekt céljainak és tartalmának meghatározása, idő- és ráfordításkeretek becslése.
  • Tervezés: A projektmenedzsment tervezése. A projektszervezet és működésének kialakítása, a projekt folyamatának részletes megtervezése (tevékenységek, sorrend, időzítés, erőforrások, költségek, kockázatok, kommunikáció, minőség, beszerzés). Integráció. Döntés a végrehajtás indításáról.
  • Végrehajtás: A projekt szakmai termékének létrehozása és átadása, kommunikáció működtetés, team fejlesztés, minőségbiztosítás.
  • Követés, felügyelet: Terjedelem felügyelet, monitoring-kontrolling, változás felügyelet, stakeholder menedzsment működtetése, kockázatfelügyelet, szerződés menedzsment.
  • Zárás és értékelés: Követő feladatok meghatározása. Erőforrások visszaillesztése. Eredmények kiértékelése, tapasztalatok, tanulságok felmérése és rögzítése. Szerződések lezárása. Tájékoztatás a zárásról.

A projekt vezetése során dinamikus megközelítést alkalmazunk, az alábbi alapelvek és jellegzetességek figyelembe vételével:

  • A folyamatok átfedésben és kölcsönhatásban vannak egymással.
  • A folyamatok végrehajtása interaktív módon történik.
  • Az egyes folyamatok megismétlődnek és felülvizsgálatra kerülnek.
  • A kölcsönhatások elvi alapja a PDCA ciklus (Plan-Do-Check-Act).
  • Ez meghatározza a teljes projekt életciklus folyamatcsoportjainak egymáshoz való viszonyát.
Technológiák